Positive Discipline

Wat is Positive Discipline?
https://www.youtube.com/watch?v=yeJRh1ZrlVQ&t=11s

° Het is respectvol en bemoedigend voor alle betrokkenen (vriendelijk en vastberaden tegelijk).
° Het nodigt kinderen uit om hun mogelijkheden en kwaliteiten te ontdekken en die op een constructieve manier te gebruiken.
° Het herkent en erkent de overtuiging achter het gedrag van een kind; de basis van gedrag ligt bij die overtuiging.
° Eerst connectie dan correctie. Kinderen leren als ze zich veilig en verbonden voelen, niet als ze zich bedreigd voelen met de nadruk op wat ze fout doen.
° Het is effectieve communicatie en het vergroten van het oplossingsvermogen van ouder en kind.
° Het stelt dat fouten een prachtige mogelijkheid zijn om te leren.
° Het is bemoedigend in plaats van prijzend. Het gaat om de inspanning en het proces, niet alleen om het resultaat zelf.
° Het helpt kinderen zich verbonden te voelen, erbij te horen en van betekenis te zijn.
° Het is effectief op de lange termijn (straffen helpt op korte termijn, maar heeft op lange termijn negatieve effecten).
° Het leert belangrijke sociale vaardigheden voor het leven (wederzijds respect, problemen oplossen, samenwerken, bijdragen, verantwoordelijkheid nemen en krijgen) die helpen op een positieve manier bij te dragen aan de maatschappij.